DoorPhone Repair Amsterdam / Nieuws / 0 Commentaren

Door de verspreiding van het Coronavirus zijn wij genoodzaakt om diverse maatregelen te treffen. Om de risico’s zo min mogelijk te houden, hebben wij onze service en werkwijze aangepast.

Afspraak maken
U kunt alléén via onze online agenda een afspraak inplannen. Het is namelijk handig dat wij uw gegevens vooraf hebben om de reparatiebon klaar te maken. U geeft vervolgens op de geplande tijd uw toestel af. Het is niet meer mogelijk om in onze winkel te wachten op uw reparatie! Wij geven u de exacte ophaaltijd door. Deze is meestal 30 of 60 minuten. Zorg ervoor dat u niet eerder dan deze tijd uw toestel komt ophalen (later mag).

Toestel opsturen
Je kunt ook nog altijd je toestel opsturen voor reparatie. Je toestel wordt binnen één werkdag gerepareerd en teruggestuurd.

Due to the spread of the Corona virus, we are forced to take various measures. We have adapted our service and working methods to minimize the risks.

Make an appointment
You can only schedule an appointment whit our online agenda. It is useful that we have your data in advance to prepare the repair receipt. You then hand in your device at the scheduled time. Unfortunately you can not wait for your repair in our store! You will receive the exact pick-up time from us. This is usually 30 or 60 minutes. Make sure that you do not come to collect your device before this time (may later).

Send the device
You can also still send your device in for repair. Your device will be repaired and returned within one working day.

DoorPhone Repair Amsterdam / Nieuws / 0 Commentaren

Prijsstijging ivm Corona virus

Nederlandse ondernemers ondervinden nog maanden problemen door het coronavirus. De vrees is dat door tekorten in transport de tarieven gaan stijgen.Het Coronavirus zorgt al een tijd voor angst in Azië. Inmiddels heeft het virus gezorgd voor het stempeltje ‘internationale noodsituatie’. Doordat een zeer groot deel van de productie van elektronische apparaten zich in de gevarenzone bevindt, is de verwachting dat het virus een significante invloed zal hebben op de productie.

De industrie die mogelijk het meeste last zal hebben van het virus, is de display industrie. In Wuhan staan verschillende grote productiefaciliteiten waar displays gemaakt worden. Phone Repair Amsterdam verwacht dat de productie met minstens 50% en misschien zelfs 70% zal vallen in februari en maart. China zou voor zo’n 75% van de display productie zorgen – een dergelijke afname in productie heeft grote invloed op de prijzen. In veel fabrieken worden namelijk maatregelen genomen om te voorkomen dat infectie of verdere verspreiding van het virus voor meer problemen gaat zorgen. Daardoor liggen op veel plekken de leveringen van benodigde halffabricaten tijdelijk stil of verlopen ze langzamer. De voorraden in Europa zijn momenteel zeer matig en de prijzen zijn extreem gestegen. Phone Repair Amsterdam is hierdoor gedwongen om de prijzen te verhogen, vooral op de Apple display’s.

DoorPhone Repair Amsterdam / Nieuws / 0 Commentaren

Onze bedrijfsnaam is gewijzigd

Onze bedrijfsnaam is gewijzigd
Wij hebben onze handelsnaam gewijzigd van Basic Mobile naar Phone Repair Amsterdam. Al een tijdje vinden we dat de naam Basic Mobile niet volledig alle doelgroepen dekt en onze diensten niet duidelijk uitstraalt.

We zullen onze communicatie uitingen geleidelijk veranderen naar Phone Repair Amsterdam.

Verdwijnt de naam Basic Mobile dan helemaal?
Nee. Op dit moment zijn wij nog druk bezig met het bouwen van de nieuwe website. De nieuwe website en de bijbehorende nieuwe producten met verbeterde diensten lanceren we binnenkort.

U kunt ons blijven bezoeken via www.basicmobileshop.nl U wordt automatisch omgeleid naar ons nieuwe domeinnaam: www.phonerepairamsterdam.nl Ons email is verder nog hetzelfde en zal binnenkort worden gewijzigd naar info@phonerepairamsterdam.nl

DoorPhone Repair Amsterdam / Nieuws / 0 Commentaren

Winkelier van het Jaar 2019

Beste Klanten,

Phone Repair Amsterdam is winnaar geworden van zowel de gemeente Amsterdam als de provincie Noord Holland in de categorie Telefoonwinkels.

Daarmee zijn wij in de race voor de landelijke titel “Winkelier van het Jaar in de categorie Telefoonwinkels” welke wordt bepaald door de vakjury.

Hierbij willen wij iedereen bedanken die op ons gestemd heeft en wij hopen u allen in de toekomst altijd met de beste service te kunnen dienen!

DoorPhone Repair Amsterdam / Nieuws / 0 Commentaren

25% Korting op Case!

25% korting op alle hoesjes en screen- protectors bij alle scherm reparaties!!

25% off from case or screen- protectors after screen repair!!

DoorPhone Repair Amsterdam / Nieuws / 0 Commentaren

Info en tips over vochtschade!

Vochtschade Smartphones!

Dit artikel geeft u informatie over vochtschade aan uw toestel, wat het veroorzaakt en hoe u er het beste mee om kan gaan.

hierbij wordt aandacht besteed aan:

· Wat is vochtschade?
· Hoe ontstaat het?
· Wat betekent het voor uw toestel?
· Hoe wordt het vastgesteld?
· Hoe kun je het zoveel mogelijk voorkomen en beperken?

Onderstaand volgt per onderdeel een nadere toelichting over vochtschade.

Wat is nu eigenlijk vochtschade?

Vochtschade wordt veroorzaakt doordat vloeistoffen of waterdamp binnendringen in uw toestel en daardoor het toestel aantasten door corrosie. Voorbeelden van vloeistoffen kunnen zijn water, waterdamp, zweet, olie en speeksel. Deze vloeistoffen corroderen de binnenkant van de smartphone, waardoor de smartphone geheel of gedeeltelijk defect raakt, er kortsluiting kan ontstaan of het toestel oververhit raakt. Zodra een vloeistof in een toestel binnendringt, kan zelfs binnen enkele minuten corrosie ontstaan. Afhankelijk van de plaats en intensiteit van het onheil merkt u direct het gevolg of pas na verloop van tijd.

Hoe ontstaat vochtschade?

Vochtschade aan een toestel kan ontstaan indien een toestel in aanraking komt met een vloeistof of indien een toestel blootstaat aan waterdamp. De aanraking met vloeistof is voor iedereen duidelijk. Voorbeelden te over; denk aan het gebruik van het toestel tijdens een fikse regenbui, tijdens een strandbezoek in zee valt of tijdens het afwassen in de spoelbak valt.

Het blootstaan aan waterdamp behoeft enige nadere uitleg. Allereerst wat is waterdamp: waterdamp is water in de gasfase. Waterdamp is met het menselijk oog niet zichtbaar als er zich geen condensatie voordoet. Boven een kop warme vloeistof wordt het condenserende water uit de damp wel zichtbaar.

Om het gevaar van waterdamp uit te leggen, volgen onderstaand een aantal voorbeelden uit de dagelijkse praktijk, die helaas vaak leiden tot onherstelbare vochtschade.

1. Het toestel wordt meegenomen in een vochtige ruimte.

De meest vochtige ruimte in huis is waarschijnlijk de badkamer. Indien een toestel meegenomen wordt in de badkamer zal waterdamp in het toestel condenseren tot water, waarna het toestel vanbinnen kan gaan oxideren. Vergelijk het proces maar met de spiegel in de badkamer waarop waterdamp condenseert tot water. Een ander agressiever voorbeeld is de waterdamp in een zwembad. De luchtvochtigheid in een zwembad ligt al snel boven de 90%. Bovendien bevat de waterdamp in een zwembad chloor. Het is slechts een kwestie van minuten om een toestel volledig te laten oxideren, waardoor het onherstelbaar beschadigd raakt.

2. Het toestel wordt snel opgewarmd waardoor condensvorming optreedt.

Een bekend voorbeeld is het toestel dat gedurende een koude nacht in een auto blijft liggen en daardoor sterk afkoelt. Indien het toestel dan vervolgens weer snel opwarmt door het toestel in een warme ruimte te brengen of door het aan een oplader te hangen, zal de waterdamp in het toestel snel condenseren tot water en kan het vocht zijn vernietigende werk gaan doen. Vergelijk dit proces met uw bril die beslaat indien u vanuit een koude ruimte een warme ruimte binnenstapt.

3. Het toestel zit in een sporttas vlak naast een koude fles drank.

Ook in dit voorbeeld zal het toestel afkoelen. Indien het toestel daarna uit de tas wordt genomen kan condensatie optreden en zo kan er vloeistof in het toestel ontstaan.

Deze voorbeelden komen uit de dagelijkse praktijk en tasten uw toestel aan zonder dat u zich bewust bent van de gevolgen.

Wat betekent vochtschade voor uw toestel?

Uw smartphone bestaat uit hoogwaardige micro- elektronica. De fabrikanten van deze toestellen trachten voortdurend steeds meer functionaliteiten in het toestel te bouwen en zij maken tegelijkertijd de toestellen steeds compacter. Dit leidt ertoe dat de toestellen steeds gevoeliger worden voor vocht en ander van buitenaf komend onheil. Voornamelijk de zuren en zouten in de vloeistof kunnen de componenten en de printplaat in het toestel heel snel corroderen.

Bij vochtschade: toestel direct uitschakelen!!

De smartphone maakt deel uit van ons dagelijks leven en wordt continu gebruikt onder alle omstandigheden. Dit in tegenstelling tot uw notebook of videocamera waarmee in het algemeen voorzichtiger wordt omgegaan. Indien een toestel wordt beschadigd door vocht, zullen de minuscule koperspoortjes op of in het moederbord (de printplaat) aangetast worden. Dit zijn vaak amper zichtbare schades die grote gevolgen hebben aangezien de elektronicacomponenten uit gaan vallen en het toestel dus helemaal of gedeeltelijk uitvalt. Als gevolg hiervan start het toestel niet meer op, het valt uit, het display werkt niet meer etc..

Hoe wordt vochtschade vastgesteld?

Bijna alle hedendaagse toestellen zijn voorzien van vochtschade indicatoren. Dit zijn papieren stickertjes die op of in het toestel aangebracht zijn en die de eigenschap hebben dat ze verkleuren op het moment dat ze in aanraking komen met vocht. De indicatoren verraden feitelijk de aanwezigheid van vocht. Het vaststellen van de vochtschade vergt dan nader onderzoek, waarbij het toestel wordt geopend en nader wordt onderzocht, meestal onder vergroting (loep, microscoop). Dan wordt de vochtschade definitief vastgesteld.

Bij een specifiek toestel als de iPhone wordt ook vaak vochtschade vastgesteld aan de laadconnector (onderzijde toestel). Indien deze in aanraking komt met vocht, zullen op de laadconnector groene puntjes ontstaan. Dit betekent dat de connector en de aangrenzende elektronica aangetast zijn. In een dergelijk geval hoeft de vochtschade-indicator niet per se verkleurd te zijn om toch te kunnen spreken van vochtschade.

Hiermee verbonden klachten zijn bijvoorbeeld:

· Uitval en opnieuw opstarten van het toestel
· Een defecte homebutton
· Geen contact met i- Tunes
· Microfoon problemen
· Het toestel laadt niet meer op.

Kan vochtschade gerepareerd worden?

Het verkleuren van de vochtschade-indicatoren leidt tot een nader technisch onderzoek waarna de garantie in het geval van een vochtschade veelal vervalt. Indien het binnengedrongen vocht nog niet heeft geleid tot zware corrosie kan een toestel vaak nog gerepareerd worden. We spreken dan van vochtsporen en nog niet van vochtschade.

Met behulp van professionele apparatuur, zoals ultrasone baden en specifieke schoonmaak- vloeistoffen, kunnen de vochtsporen en zoutafzettingen verwijderd worden en kan de printplaat alsnog gereinigd worden. Indien de corrosie niet doorgezet heeft, kan het probleem hierdoor definitief verholpen worden. Indien een vervangbaar component is aangetast (bijvoorbeeld een USB-connector) kan deze uiteraard vervangen worden, waardoor het toestel gerepareerd kan worden. Naast de technische kant hebben we ook te maken met de garantieregels van de fabrikanten. Deze verschillen echter in grote lijnen van merk tot merk; is het zo dat vochtschade niet gedekt wordt door de fabrikant, dan leidt dit onmiddellijk tot het einde van de fabrieksgarantie.

Hoe kun je vochtschade zoveel mogelijk beperken?

Indien een toestel in aanraking komt met een vloeistof of met overmatige waterdamp, dient u snel te handelen. Allereerst dient u het toestel direct uit te schakelen. Dus nooit het toestel inschakelen om te controleren of het nog werkt. Immers, indien het toestel ingeschakeld is lopen er elektrische stromen door de elektronicacircuits en deze zullen de corrosie stimuleren. Het allerbeste is de batterijcover en de batterij zelf onmiddellijk te verwijderen. Dit is echter niet meer bij alle toestellen mogelijk. Daarom is het verstandig het toestel zo snel mogelijk naar een reparatiebedrijf te brengen of op te sturen.

Wat vooral niet te doen!

– Het toestel drogen in rijst.
– Het toestel drogen met een föhn.
– Het toestel drogen op de verwarming.
– Het toestel aan de oplader.
– Het toestel aanzetten.

Hierdoor zal het vocht wel drogen, en kan het toestel soms ook weer stabiel zijn. Echter blijven kalk en andere resten achter die de printplaat langzaam aantasten. Indien het toestel niet snel gereinigd wordt, kan dit voor onherstelbare schade zorgen en/ of uitval van bepaalde functies, zoals het mobiele of wifi netwerk. Rijst versnelt het droogproces waardoor de corrosie eerder begint! Rijst is dus een slechte behandeling/ oplossing van uw vochtschade!